View Project

AUstudieliv Twitterprofil

Med et ønske om at udbrede kendskabet til de mange forskellige uddannelser på Aarhus Universitet, studerende imellem, har projektet udvidet sig til også at

Published by Simon Morel 8 Nov, 2022

Med et ønske om at udbrede kendskabet til de mange forskellige uddannelser på Aarhus Universitet, studerende imellem, har projektet udvidet sig til også at skabe ramme for faglige diskussioner mellem studerende og videnskabeligt personale,

Your upvotes and feedback are welcome!

Words have more power than we think. Be kind.