Abhi Dadhaniya

Abhi Dadhaniya

๐Ÿš€ AI Intern @Dhiwise | ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป Full Stack Developer who loves Javascript

Member since Nov 2022

Experience

1 year, 8 months
The Foodie Bee

The Foodie Bee

MERN Stack Developer

Jun 2023 - Nov 2023 (5 m) โ€ข remote โ€ข part-time

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/chevron-down

Co-Founder

Jun 2022 - Sep 2023 (1 yr, 3 m) โ€ข remote ยท remote

Adhir Info

Adhir Info

Back End Developer

Mar 2022 - Dec 2022 (9 m) โ€ข remote โ€ข part-time

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/chevron-down

Certification

DotSlash 6.0

DotSlash 7.0 โ†—

Jan 2023 - No Expiry

Instagram Logo